BİNEQ Cüzdan Kullanıcı Sözleşmesi

1. Sözleşmenin Tarafları

İşbu BİNEQ Cüzdan Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), BİNEQ Scooter mobil uygulaması (“Uygulama”) üzerinden cüzdanla ödeme kolaylığını (“BİNEQ Cüzdan”) tercih ederek Uygulama’daki Hizmetler’den faydalanan kişiler ile (“ Kullanıcı” ve/veya “Kullanıcılar”) AK TAŞIT KİRALAMA LTD. ŞTİ. (AK TAŞIT)arasında akdedilmiştir. Kullanıcı ve AK TAŞIT birlikte “Taraflar” ve ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

İşbu Sözleşme, BİNEQ Cüzdan ile ödeme kolaylığını tercih eden Kullanıcılar bakımından Uygulama’ya kayıt esnasında kabul ettikleri Kullanıcı Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan hak ve yükümlülükler aynen geçerlidir. İşbu Sözleşme’de yer alan ancak özel olarak tanımlanmayan terimler Kullanıcı Sözleşmesi’nde düzenlendiği anlamları taşımaktadır.

1. Hizmetler

BİNEQ Cüzdan, BİNEQ’in Kullanıcı’lara ödeme kolaylığı sağlayan bir ödeme yöntemidir. Kullanıcılar, bu Sözleşme’yikabul etmekle Uygulama üzerinden BİNEQ Cüzdan hesabı oluşturacaklardır. Kullanıcı, BİNEQ Cüzdan’a yalnızca kredi kartları ve banka kartları aracılığıyla tutar ekleyebilir. BİNEQCüzdan’a tek seferde aktarılabilecek tutarlar münhasıran BİNEQ tarafından belirlenecektir. BİNEQ bu tutarları dilediği her zaman değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından BİNEQ Cüzdan’a aktarılan tutarlar yalnızca Uygulama üzerinden sunulan Hizmetler’de kullanılabilecektir.

1. BİNEQ Cüzdan Sistemi

3.1.               Kullanıcı BİNEQ Scooter mobil uygulama üzerinden, TL para birimi üzerinden BİNEQ tarafından belirlenen üst limit tutarına kadar, Uygulama üzerinden sunulan Hizmetler’de kullanmak üzere bir BİNEQ Cüzdan hesabı oluşturabilecektir.

3.2.               Kullanıcı BİNEQ Cüzdan’ı oluşturduktan sonra kredi kartı yahut banka kartı (debit kart) aracılığı ile BİNEQCüzdan’a TL para birimi üzerinden bakiye yüklemesi yapacaktır. Kullanıcı’nın BİNEQ Cüzdan’a yapacağı bakiye yüklemesini doğrulamak için Uygulama’daki mevcut hesaba ait cep telefonu numarasına gönderilecek tek kullanımlık şifreyi girmesi istenebilir.

3.3.               Kullanıcı cep telefonunu değiştirmesi halinde işbu Sözleşme’nin 3.6. maddesi uyarınca AK TAŞITtarafından yüklenen tutarlarla ilgili herhangi bir talepte bulunmayacağını, AK TAŞIT’a geçmiş ve geleceğe yönelik en geniş anlamda gayrikabili rücu ibra eylediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4.               Kullanıcı BİNEQ Cüzdan’ı yalnızca Uygulama üzerinden sunulan Hizmetler’de (Taşıt ile sürüş ve rezervasyon gibi) kullanabilir. BİNEQ Cüzdan hesabında bulunan bakiyelerin, Uygulama hariç herhangi bir platform veya mecrada kullanılması mümkün değildir.

3.5.               Kullanıcı’nın Uygulama üzerinden BİNEQCüzdan hesabını kullanarak ödeyeceği sürüş ve/veya rezervasyonlarda Uygulama içerisinde ilan edilen şartların gerçekleşmesi halinde sürüş ve/veya rezervasyonun AK TAŞIT tarafından ilan edilen belirli bir yüzdesi veya tutarı Kullanıcı’nın BİNEQ Cüzdan’ına yüklenecektir. Kullanıcı, AK TAŞIT tarafından yüklenen işbu bedelleri yalnızca Uygulama üzerinden sunulan Hizmetler’de kullanılabilir. Kullanıcı gerçekleştirdiği sürüş ve/veya rezervasyonlar neticesinde AK TAŞIT tarafından Kullanıcı’nın BİNEQCüzdan’ına yüklenen bedellerin banka hesabına iade edilmesini talep edemez ve işbu bedelleri devredemez.

3.7.               Kullanıcı’nın Uygulama üzerinden gerçekleştirmiş olduğu sürüş ve/veya rezervasyonlar neticesinde işbu Sözleşme’nin 3.6. maddesi uyarınca herhangi bir surette BİNEQ Cüzdan’a yüklenen tutarın Kullanıcı’nın BİNEQ Cüzdan hesabında kalan limitini aşmayacağını, toplam sürüş ve/veya rezervasyon tutarları bakımından daha fazla iade edilecek bir tutar hak etse dahi BİNEQ Cüzdan hesabına herhangi bir ödeme yapılmayacağını ve AK TAŞIT ’den her ne surette olursa olsun herhangi bir bedel talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.8.               Kullanıcı, Uygulama üzerinden sürüş ve/veya rezervasyon gerçekleştirip sürüş bitirme aşamasına geldiğinde ödeme seçenekleri arasında yer alan BİNEQCüzdan’ı tercih etmesi halinde ilgili sürüş ve/veya rezervasyon tutarı, BİNEQ tarafından Kullanıcı’nın BİNEQCüzdan’ından tahsil edilecektir.  Kullanıcı’nın BİNEQCüzdan hesabında sürüş ve/veya rezervasyon tutarı kadar bakiye bulunması halinde BİNEQ Cüzdan’la ödeme yöntemi Kullanıcı tarafından varsayılan ödeme yöntemi olarak belirlenecek olup Kullanıcı’nın ödeme yöntemini değiştirerek Uygulama’ya kayıt ettiği diğer ödeme yöntemleri ile ilgili tutarı ödeyebilecektir. Kullanıcı’nın BİNEQ Cüzdan hesabında sürüş ve/veya rezervasyon tutarı kadar bakiye bulunmaması halinde BİNEQ Cüzdan ile ödeme gerçekleştirilemeyecek ve mevcut diğer ödeme yöntemleri tercih edilecektir.

3.9.               BİNEQ Cüzdan’dan yalnızca sürüş ve/veya rezervasyon tutarı kadar tahsilat yapılacak olup, geri kalan tutar BİNEQ Cüzdan’da muhafaza edilmeye devam edecektir.

3.10.            AK TAŞIT, Kullanıcı’nın önceki sürüşlerinden doğan ancak ödenmemiş hizmet bedellerini (“alacak tutarı”) Kullanıcı’nın BİNEQ Cüzdan hesabında yeterli bakiye bulunduğu takdirde Kullanıcı’nın onayı aranmaksızın BİNEQCüzdan hesabından otomatik olarak tahsil edebilecektir.

3.11.            Kullanıcı, Üyelik Sözleşmesi’nin Cezalar başlıklı 18’nci maddesinde düzenlendiği üzere Kullanıcı’nınsözleşmede yer alan ve/veya Uygulama üzerinden iletilmiş kurallara veya yasaya aykırı davranması halinde kendisine yansıtılan ceza bedellerini BİNEQ Cüzdan hesabı ile ödeyebilecektir. Kullanıcı’nın işbu ceza bedellerini ödemeden Hizmetler’den yararlanması mümkün değildir.

3.12.            AK TAŞIT, Kullanıcı’ya yansıtılmış ceza bedellerine ve alacak tutarlarına ilişkin olarak BİNEQCüzdan hesabından kısmi veya parçalı tahsilat gerçekleştirebilecektir.

3.13.            Kullanıcı’nın BİNEQ Cüzdan hesabına bakiye yüklemesi yaptığı esnada “otomatik yeniden yükle” imkânını seçmesi halinde tercih edilen otomatik olarak yüklenecek tutar BİNEQ Cüzdan hesabında bulunan bakiye Uygulama’da otomatik yükleme alanında belirtilen tutarın altına düştüğü anda otomatik olarak BİNEQ Cüzdan hesabına bakiye yüklemek için tercih edilen ödemi yöntemi (kredi kartı veya debit kart) aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

3.14.            Kullanıcı BİNEQ Cüzdan hesabını Uygulama üzerinden yönetecek, yükleme, ödeme işlemlerini Uygulama üzerinden gerçekleştirecektir.

3.15.            Kullanıcı’nın Uygulama üzerinden yararlandığı Hizmetler’e ait tutarın herhangi bir nedenle sonradan iptal edilmesi halinde AK TAŞIT işbu Hizmetler bedeli BİNEQCüzdan hesabına iade edecektir.

3.16.            AK TAŞIT bu hizmeti tek taraflı olarak kapatma, durdurma ve sonlandırma hakkına haizdir. Böyle bir durumda Kullanıcı’ya ait bakiye Kullanıcı’nın ödemeyi yaptığı kredi kartı yahut banka kartına iade edilecektir. Bunun dışında bir kredi kartı yahut banka kartına ödeme yapılmayacaktır.

1. Kullanıcı’nın Yükümlülükleri

4.1.               Kullanıcı, BİNEQ Cüzdan hizmetlerinden yararlandığı sırada;

●       Uygulama’da üyelik oluşturma aşamasında kendisine sunulan ve kabul ettiği Kullanıcı Sözleşmesi’ndeki kullanım şartları, taraflara ait hak ve yükümlülükler ve diğer sair hükümlerin aynen geçerli olduğunu;

●       BİNEQ Cüzdan’a yapacağı bakiye yüklemesini doğrulamak için cep telefonuna gönderilecek tek kullanımlık şifreyi girmesinin gerekebileceğini; Uygulama’ya üye olurken bildirdiği telefon numarasının BİNEQ Cüzdan hesabı oluşturulurken ve bakiye yüklenirken dikkate alınacağını, bu cep telefonu numarasından başka bir telefon numarası ile bakiye yüklemesi yapılamayacağını;

●       BİNEQ Cüzdan üzerinden kayıtlı cep telefonu ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;

●       Kullanıcı BİNEQ Cüzdan’ı 3. kişilere devretmemeyi, satmamayı aksi halde AK TAŞIT’ın hem Kullanıcı’ya hem de 3. kişiye karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmayacağını ve AK TAŞIT’a herhangi bir talepte bulunulamayacağını;

●       Kullanıcı BİNEQ Cüzdan’ındaki bakiyeyi 3. kişilere devretme hakkının bulunmadığını;

●       AK TAŞIT Cüzdan üzerinden yalnızca BİNEQCüzdan’da yeterli bakiyesi olması halinde sürüş ödeme işlemi yapabileceğini, yeterli bakiye olmadığı durumlarda BİNEQ Cüzdan ile ödeme seçeneğinden yararlanamayacağını;

●       Kullanıcı hesabının AK TAŞIT tarafından Üyelik Sözleşmesi’nde öngörülen hallerde kapatılması veya pasife alınması halinde, Kullanıcı’nın BİNEQ Cüzdan hesabında bakiyesi bulunuyor ise işbu bakiye tutarının yalnızca Kullanıcı’nın yükleme yaptığı kısmının 2 ila 15 gün içerisinde Kullanıcı’nın BİNEQ Cüzdan hesabına yükleme yaptığı kredi kartı veya banka kartına iadesinin sağlanacağını;

●       AK TAŞIT tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca işleme, çoğaltma, yayma, temsil, umuma iletim şeklindeki mali ve manevi haklarının AK TAŞIT’ ait olduğunu;

●       Kullanıcı’ya ait BİNEQ Cüzdan’ın yetkisiz kişilerce kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü AK TAŞIT’IN sorumlu tutmayacağını; BİNEQ Cüzdan’a erişim sağlanan hesapla ilişkilendirilebilecek tüm bilgilerini korumaktan sorumlu olacağını ve bunları üçüncü kişilerle paylaşmayacağını; bahsi geçen bilgilerin bu gizlilik yükümlülüğüne uygun davranmaması nedeniyle kaybolması, çalınması veya yetkisiz bir şekilde kullanımının söz konusu olması halinde oluşabilecek zararlardan ötürü AK TAŞIT’IN sorumlu tutmayacağını ve AK TAŞIT’IN herhangi bir yükümlülüğünün doğmayacağını;

●       AK TAŞIT’IN, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, gerçekleştirilecek işlemleri kaydetme hakkının bulunduğunu;

●       Kurallara aykırı davrandığı takdirde AK TAŞIT’IN gerekli müdahalelerde bulunma ve Kullanıcı’nın üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,

●       İşbu Sözleme kapsamında gerçekleştirdiği her türlüişleme ilişkin bilgilerin AK TAŞIT tarafından yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabileceğini ve/veya anonim hale getirilerek kullanılabileceğini;

kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.               Kullanıcı’ya yapılacak olan bakiye iadesi ancak yükleme yapılan kredi kartına ve banka kartına yapılacaktır. Yükleme yapılan kredi kartına yapılacak iade, söz konusu kredi kartı veya banka kartından yapılan yüklemeden daha fazla bir bakiye olamayacaktır.

4.4.               AK TAŞIT’ın her hâlükârda Kullanıcı’ya karşı sorumluluğu BİNEQ Cüzdan’da mevcut bulunan bakiye miktarı kadardır.

1. AK TAŞIT’ın Hak ve Yetkileri

5.1.               AK TAŞIT Cüzdan hizmeti ile yalnızca Uygulama üzerinden sunulan Hizmetler’de kullanılmak üzere AK TAŞIT Kullanıcılar’ına yönelik bir ödeme kolaylığı sağlamaktadır.

5.2.               AK TAŞIT, işbu Sözleşme’nin 3.10’ncu maddesinde belirtildiği üzere Kullanıcı’nın BİNEQ Cüzdan hesabında yeterli bakiye bulunması halinde Kullanıcı’nınborç tutarını doğrudan olarak BİNEQ Cüzdan hesabından tahsil etme yetkisine sahiptir.

5.3.               Kullanıcı’ya özgülenmiş BİNEQ Cüzdan içinde bulunan bakiye münhasıran Kullanıcı’nın kredi kartı veya banka kartından transfer edilmiş olup, AK TAŞIT’ın bu hesaba ilişkin herhangi bir ödeme taahhüdü bulunmamaktadır.

5.4.               AK TAŞIT’ın BİNEQ Cüzdan üzerinden yapılacak işlemlerde herhangi bir sorumluluğu bulunmayıp Kullanıcı’nın işbu Sözleşmenin 4. maddesinde belirtilen yükümlülüklerine aykırı davranması, BİNEQ Cüzdan hesabının 3. kişilere kullandırılması veya cep telefonuna gönderilecek tek kullanımlık şifrenin 3. kişilerle paylaşılmasından kaynaklı her türlü zarardan münhasıran kendisi sorumlu olacaktır. Kullanıcının BİNEQ Cüzdan hesabına erişim bilgilerinin korunması ve başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemlerin alınması Kullanıcının sorumluluğunda olup meydana gelebilecek zararlardan, AK TAŞIT sorumlu değildir.

5.5.               Kullanıcılar istekleri halinde BİNEQ Cüzdan’a dahil olmaktadır. BİNEQ Cüzdan’ı kullanma, BİNEQ Cüzdan’a bakiye yükleme ve BİNEQ Cüzdan ile sürüş bedelini ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır.

5.6.               AK TAŞIT herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

5.7.               AK TAŞIT, güvenlik şüphesi doğuran veya kötü niyetli Kullanıcı işlemlerinden dolayı, ilgili Kullanıcılar’ın BİNEQ Cüzdan aracılığı ile ödeme yapma veya bakiye iade talebinde bulunma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

5.8.               AK TAŞIT BİNEQ Cüzdan’ın kullanımının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı AK TAŞIT’ın kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

5.9.               AK TAŞIT Hizmetleri’nin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.

5.10.            AK TAŞIT, işbu Sözleşme’nin koşulları ile hükümlerini ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla dilediği zaman ve herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın Kullanıcılar’ın aleyhine olmamak kaydıyla değiştirme hakkına sahiptir. AK TAŞIT bu kapsamda, işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

1. Ödeme

6.1.               Kullanıcı’nın BİNEQ Cüzdan’a kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla bakiye yüklemesi halinde Uygulama üzerinden yararlanacağı Hizmetler’de ödemek kolaylığı olarak BİNEQ Cüzdan’ı kullanabilecektir. Kullanıcı BİNEQCüzdan ile yapacağı işlemlere ilişkin itiraz ve şikayetlerini AK TAŞIT ’a en kısa süre içerisinde Uygulama içerisindeki “bize ulaşın” kısmından ve [email protected] elektronik posta adresine mail atarak bildirmekle yükümlüdür. BİNEQCüzdan kullanılarak ödemesi yapılan işlemlere veya ödenen tutara ilişkin şikâyetlerini en kısa süre içerisinde AK TAŞIT’a iletilmesi zorunludur. Aksi halde AK TAŞIT işlemlerde herhangi bir hata olduğuna ilişkin itirazı reddetme ve iade yapmama hakkına sahiptir.

6.2.               BİNEQ Cüzdan ile ödemesi yapılmış hizmet karşılığında e-fatura düzenlenecek olup BİNEQ Cüzdan’a bakiye yüklenmesi halinde tahsilat makbuzu düzenlenecek ve Kullanıcı’nın talebi halinde kendisine iletilecektir.

6.3.               AK TAŞIT kendisi tarafından öngörülemeyen veya engellenemeyen durumlar neticesinde meydana gelen gecikmelerden, ödeme işlemin gerçekleştirilememesinden veya ödeme işleminde kendi kusuru dışında hata meydana gelmesinden veya bunların sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu olmayacaktır.

1. Kanuni Zorunluluklar

7.1.               İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler BİNEQ sorumluluğu dışındadır ve aynen Sözleşme’ye yansıtılır.

7.2.               İşbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin yasalar çerçevesinde, kanun koyucu tarafından veya herhangi bir resmi mercii veya mahkemeler tarafından geçersiz addolması, işbu sözleşmenin uygulanması amacını ortadan kaldırması veya çok zorlaştırması dışında,  diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez.

1. Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü

İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta Uygulama veri tabanında saklanan Kullanıcı bilgileri, sürüş/rezervasyon detayları, değerlendirme/puanlamalar vb. bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

1. BİNEQ Cüzdan Bakiye İadesi

9.1.               Kullanıcı, BİNEQ Cüzdan hesabındaki bakiyeyi iade almak istediğinde  [email protected]  elektronik posta adresine kullanıcı bilgileri ile birlikte iade talebini içeren bir mail atarak  iade talebi oluşturma hakkına sahiptir. Kullanıcı’nın böyle bir talep oluşturması halinde iade edilecek bedellerle ilgili Kullanıcı’ya 3 iş günü içerisinde e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. Kullanıcı’nınUygulama’da aktif borcunun bulunması halinde borç ödenmeden iade işlemi yapılamayacaktır.

9.2.               İade edilebilecek olan miktar Kullanıcı’nın BİNEQ Cüzdan hesabındaki güncel bakiyesi kadardır. Kullanıcı’nın harcama yaptığı miktar iade kapsamında değerlendirilmez ve iade edilmez.

9.3.                Kullanıcı’ya iade talebine ilişkin onay bilgilendirmesi iletildikten sonra bankaya bağlı olarak 2 ila 15 gün arasında Kullanıcı’nın kredi kartına veya banka kartına iade işlemi yapılacaktır. İade işleminin bankaya bağlı bir nedenle kredi kartı ve/veya banka kartının iptal edilmiş olması nedeniyle gerçekleştirilememesinden AK TAŞIT hiçbir surette sorumlu değildir.

1. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İSTANBUL Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

1. Yürürlük

İşbu Sözleşme taraflar arasında Kullanıcı’nın, Uygulama üzerinden BİNEQ Cüzdan’a bakiye yüklemesi yapmasından itibaren çevirimiçi ve süresiz olarak yürürlüğe girer.

1. Fesih

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman ve AK TAŞIT aleyhine herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmaksızın sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.